Radionica Giacometti: Čarolije od folije Atelier Sellier

Radionica Giacometti: Čarolije od folije

Radionica od folije inspirirana je stvaralaštvom velikog, svjetski poznatog kipara i slikara Alberta Giacometti-a. A. Giacometti (1901.-1966.), rođen u Švicarskoj, proslavio se skulpturama takozvanih "tankih ljudi" koje karakterizira hrapava površina, izdužene ruke, noge, torzo i glava te reducirana, snažna forma. Na radionici, djeca će inspirirana njegovim "tankim ljudima" i drugim skulpturama, izraditi svoje aluminijske figure. Od materijala će se koristiti žica (za strukturu) i aluminijska folija. Tehnike kojima ćemo se služiti su savijanje i modeliranje. Tijekom radionice djeca će biti informirana o spomenutom umjetniku i njegovom stvaralaštvu te ćemo tako nastojati razvijati i širiti ljubav prema kiparstvu i umjetnost.

O edukatorici...

Carla Radnić, rođena je 1992. g. u Zagrebu. Godine 2010. završila je Školu Primijenjene Umjetnosti i Dizajna u Zagrebu, smjer; Dizajn metala. Iste godine upisuje Akademiju Likovnih Umjetnosti u Zagrebu, smjer Kiparstvo. Nakon završenog preddiplomskog i diplomskog studija, pod mentorstvom red. prof. Mile Blaževića stječe zvanje Magistra Kiparstva. Izlaže na većem broju skupnih izložbi po Hrvatskoj i šire, među kojima su 17. i 19. Međunarodna izložba minijatura. Prvu samostalnu izložbu imala je u prosincu 2015. god. u Galeriji Laval Nugent u Zagrebu. Trenutno radi na promociji svog brenda Malichi Miniatures koji ste imali prilike upoznati na prošlogodišnjem artOmatu. Takoder izlaže i na sajmu InDizajn u Areni Zagreb. Članica je Hrvatskog Društva Likovnih Umjetnika.

Cijene radionice / 90 min (1,5 h):

Datum i vrijeme održavanja radionice:

Facebook