Najčešća pitanja i odgovori Atelier Sellier
Sezona traje od početka rujna do sredine lipnja i poklapa se sa školskom godinom.
Članarinu možete pauzirati dva (2) puta u sezoni ako je članarina plaćena do 31.12. i jedan puta ako je članarina plaćena iza 01.01. Članarina se može pauzirati na 2 tjedna. Svako dulje izbivanje sa tečaja smatra se neaktivnim članstvom. Za sve dogovore oko duljih izbivanja sa tečajeva javite se recepcijii.
Termin se ne gubi ni u kojem slučaju nego se isti može nadoknaditi u tekućem i idućem mjesecu. Važno je napomenuti da na obje lokacije imamo 52 termina tečajeva za odrasle i 40 termina tečajeva za djecu tako da nadoknađivanje nije nikakav problem pogotovo ako se radi o ukupno 184 raspoloživih termina za nadoknadu mjesečno.
Ako imate previše obaveza i/ili smatrate da ćete imati stalne probleme sa redovnim dolascima preporučujemo da tečaj plaćate po dolasku. Ukoliko planirate tečajeve polaziti dugoročno obratite se recepciji za individualne dogovore oko cijena i uvjeta.
Ovu opciju mogu koristiti samo članovi koji plaćaju redovne mjesečne članarine uz nadoplatu od 50,00 kn. Polaznici koji plaćaju po dolasku nemaju navedenu mogućnost i moraju nositi svoj materijal.
Ne, navedeni popusti mogu se koristiti samo kod plaćanja mjesečnih tečajeva.
Škola crtanja Atelier Sellier osigurava doslovno sav materijal za rad svojih polaznika na tečajevima osim platna koja ne ulaze u navedenu opciju.
Materijal koji je škola osigurala za svoje polaznike ne smije se iznositi iz ateliera i koristi se isključivo za vrijeme tečajeva pod nadzorom edukatora.
U pravilu da, jer samo aktivni članovi imaju garantirano mjesto u željenoj grupi. Ukoliko se članstvo ponovno aktivira uvijek postoji mogućnost odabira željene grupe ukoliko u njoj ima slobodnih mjesta.
Ukoliko polaznici nisu redoviti u dolascima na tečaj gube kontinuitet potreban za kvalitetnu edukaciju i osobni kreativni razvoj, te zauzimaju mjesto polaznicima koji čekaju na upis. Atelier Sellier je prošle sezone omogućio polaznicima opravdane nedolaske, ali rezultat toga bile su pretjerano popunjene grupe jer se nije moglo znati koliko će i kada polaznici dolaziti na svoje termine. Cilj novih pravila je osigurati kvalitetnu edukaciju u kontroliranim uvjetima i da svaki polaznik od svoje edukacije dobije maksimalno koliko zaslužuje.