Tečaj crtanja i slikanja za djecu Atelier Sellier

Tečaj crtanja i slikanja za djecu

Na tečaju crtanja i slikanja za djecu školske i predškolske dobi učimo slikati i crtati, promatramo važne umjetnike iz povijesti, razgovaramo o umjetnosti i umjetnicima i potičemo razvijanje umjetničkih vještina i kreativnog razmišljanja kod djece uz INDIVIDUALNI PRISTUP prema svakome djetetu.

Na tečaju prolazimo sve crtačke i slikarske tehnike (olovka, ugljen, kreda, bojice, akvarel, tempere, kolaž...) kroz široki spektar zadanih motiva, motiva po promatranju i motiva iz mašte.

 

 

Teme koje obrađujemo na tečaju crtanja i slikanja za djecu:

CRTANJE I SLIKANJE PO PROMATRANJU
CRTANJE I SLIKANJE SLOBODNIH TEMA
MRTVA PRIRODA
PORTRET I LJUDSKA FIGURA
PEJZAŽ

Tehnike koje koristimo na tečaju crtanja i slikanja za djecu:

OLOVKA
SUHI I ULJANI PASTEL
KREDE
AKVAREL
TEMPERE
KOLAŽ
UGLJEN

Cijene tečaja za DJECU za 1 MJESEC:

Facebook