Specijalna radionica botaničke ilustracije Robert Sedlar

SPECIJALNA RADIONICA BOTANIČKE ILUSTRACIJE

PRIJAVNICA ZA SPECIJALNU RADIONICU BOTANIČKE ILUSTRACIJE

Kako biste se PRIJAVILI na specijalnu radionicu botaničke ilustracije, molimo najprije ispunite prijavnicu. Nakon što nam pošaljete prijavu kontaktirat ćemo Vas za detalje oko nadolazećeg eventa. Zabavimo se zajedno u Atelieru Sellier!

Moguće odabrati više termina...

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Cjenik radionice

Trajanje: 4 sata / 2 dolaska / SAV MATERIJAL UKLJUČEN U CIJENU! 45 € / 339,05 KN

Plaćanje edukacija / tečajeva možete izvršiti isključivo transakcijskim putem na račun Škole crtanja i slikanja Atelier Sellier i to najkasnije 24h prije termina edukacije:

  • IBAN: HR1323600001102806716
  • Naziv firme: Sellier Art d.o.o.
  • Poštanska adresa: Dudovec 53, 10090 Zagreb
  • Poziv na broj: Upišite datum plaćanja (npr.01-01-2023)
  • Opis plaćanja: Upišite ime i prezime polaznika i naziv radionice