STRUČNE PRIPREME ZA ŠPUD I LIKOVNU AKADEMIJU Robert Sedlar

PRIJAVNICA ZA STRUČNE PRIPREME ZA ŠPUD I LIKOVNU AKADEMIJU

Program priprema za prijamne ispite na fakultetima

Program priprema za prijamne ispite specijalizirani je program crtanja i slikanja. Program prati školsku godinu i najveći uspjeh postižu kandidati koji se jave početkom školske godine. Fakulteti i škole koje program obuhvaća su:

– Akademija likovnih umjetnosti (svi odsjeci)
– Grafički fakultet
– Tekstilno tehnološki fakultet
– Škola primijenjenih umjetnosti
– Grafička škola

Na pripremama prolazimo osnove crtanja prema prostornim kompozicijama, osnove crtanja portreta i figure prema živom modelu (za smjerove koji to zahtijevaju), vježbe skiciranja i kreacije radova prema slobodnoj temi, kreacija specifičnih zadataka sa prijamnog ispita. Kao obavezni dio programa zadaju se konkretni dodatni zadaci za rad kod kuće.

Osim vježbi crtanja polaznike se motivira da se samostalno pripremaju kroz rad kod kuće te da svoj interes za odabrani fakultet iskažu kroz aktivnosti izvan okvira priprema: posjećivanje izložbi i muzeja, učenje teorije likovne umjetnosti i povijest umjetnosti, odlazak na odabrani fakultet i obavljanje informativnog razgovora uz potencijalnu prezentaciju radova (ovisno o praksama pojedinih fakulteta). Ovaj dio priprema je iznimno bitan jer omogućuje da polaznik potkrijepi svoje likovne radove sa znanjem opće kulture i poznavanjem struke. Ovaj dio priprema polaznik obavlja samostalno, ali je poželjno da redovito obavještava svog edukatora o svom napretku i angažmanu.

Krajnji cilj polaženja priprema jest osposobljavanje polaznika za pristup i konkuriranje na prijemnom ispitu te pomoć u kreaciji mape (portfolija) likovnih radova (ukoliko pojedini studij zahtjeva mapu radova).

Kako biste se PRIJAVILI na STRUČNE PRIPREME u Školi crtanja i slikanja Atelier Sellier, ispunite prijavnicu. Nakon što nam pošaljete prijavu kontaktirat ćemo Vas za detalje vaše edukacije. Još jednom vam se želimo od srca zahvaliti na odabiru edukacije u Atelieru Sellier.

Odaberite vrstu stručnih priprema
Odaberite dan koji Vam najbolje odgovara...
Moguće odabrati više termina...

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Cjenik za STRUČNE PRIPREME

GRUPNE stručne pripreme za srednje umjetničke škole Trajanje 180 min (DOLAZAK) 100 € / MJESEČNO

Polaznici nose svoje materijale za rad

GRUPNE stručne pripreme za fakultete Trajanje 180 min (DOLAZAK) 150 € / MJESEČNO

Polaznici nose svoje materijale za rad

Plaćanje edukacija / tečajeva možete izvršiti isključivo transakcijskim putem na račun Škole crtanja i slikanja Atelier Sellier i to najkasnije 24h prije termina edukacije:

  • IBAN: HR1323600001102806716
  • Naziv firme: Sellier Art d.o.o.
  • Poštanska adresa: Dudovec 53, 10090 Zagreb
  • Poziv na broj: Upišite datum plaćanja (npr.01-01-2023)
  • Opis plaćanja: Upišite ime i prezime polaznika i naziv tečaja