Pripreme za likovnu akademiju i špud Atelier Sellier

Pripreme za likovnu akademiju, špud, srednje umjetničke škole i srodne fakultete

Kod uspješnih upisa u srednje umjetničke škole i likovnu akademiju najvažniji je pravovremeni početak priprema. Prolaznost naših polaznika od 99,2% potvrda je kvalitetnog i marljivog rada koji garantira uspjeh. Prepustite se stručnom timu profesionalnih edukatora, na vrijeme!

Program priprema za prijamne ispite na fakultetima:

Program priprema za prijamne ispite specijalizirani je program crtanja i slikanja. Program prati školsku godinu i najveći uspjeh postižu kandidati koji se jave početkom školske godine. Fakulteti i škole koje program obuhvaća su:

- Akademija likovnih umjetnosti (svi odsjeci)
- Grafički fakultet
- Tekstilno tehnološki fakultet
- Škola primijenjenih umjetnosti
- Grafička škola

Na pripremama se prolaze osnove crtanja prema prostornim kompozicijama, osnove crtanja portreta i figure prema živom modelu (za smjerove koji to zahtjevaju), vježbe skiciranja i kreacije radova prema slobodnoj temi, kreacija specifičnih zadataka sa prijamnog ispita. Kao obavezni dio programa zadaju se konkretni dodatni zadaci za rad kod kuće.

Osim vježbi crtanja polaznike se motivira da se samostalno pripremaju kroz rad kod kuće te da svoj interes za odabrani fakultet iskažu kroz aktivnosti izvan okvira priprema; posjećivanje izložbi i muzeja, učenje teorije likovne umjetnosti i povijest umjetnosti, odlazak na odabrani fakultet i obavljanje informativnog razgovora uz potencijalnu prezentaciju radova (ovisno o praksama pojedinih fakulteta). Ovaj dio priprema je iznimno bitan jer omogućuje da polaznik potkrijepi svoje likovne radove sa znanjem opće kulture i poznavanjem struke. Ovaj dio priprema polaznik obavlja samostalno, ali je poželjno da redovito obavještava svog edukatora o svom napretku i angažmanu.

Krajnji cilj polaženja priprema jest osposobljavanje polaznika za pristup i konkuriranje na prijemnom ispitu te pomoć u kreaciji mape (portfolija) likovnih radova (ukoliko pojedini studij zahtjeva mapu radova).

 

Cijene tečaja za 1 MJESEC:

Facebook