Tečaj crtanja stripa za mlade Robert Sedlar

Tečaj crtanja stripa za mlade

Na tečaju crtanja stripa učimo baratati svim elementima i tehnikama velikih strip majstora, kroz promatranje i proučavanje različitih autora i stilova. Radimo fokusirane vježbe vezane za individualne probleme koje susretnemo, i puno crtamo. Generalno se fokusiramo na pojedinačne elemente stripa poput character dizajna, kadriranja i koherentnosti narativa sa finalnim ciljem produciranja vlastitog, čitljivog strip uradka, sa naglaskom na individualni pristup polaznicima, kako zbog dobnih razlika tako i zbog mogućeg prijašnjeg znanja i vještine. Elementi kojima ćemo se baviti su dizajn likova, mimika, kadriranje i organizacija panela, narativna koherencija, crtanje olovkom i tušem/flomasterima,te specijalizirane vježbe ovisno o individualnim potrebama i željama.
Potrebni materijali za ovaj tečaj su: blok a3 formata, olovka, gumica, ravnalo, crni flomaster ili tuš i puno volje!

 

Vježbe koje obrađujemo na tečaju crtanja stripa:

DIZAJN LIKOVA
MIMIKA
KADRIRANJE I ORGANIZACIJA PANELA
NARATIVNA KOHERENCIJA
SPECIJALIZIRANE VJEŽBE CRTANJA

Tehnike koje koristimo na tečaju crtanja stripa:

OLOVKA
TUŠ
FLOMASTERI

Cijena tečaja crtanja stripa za 1 MJESEC:

Facebook