Tečaj crtanja i slikanja za djecu Atelier Sellier

Tečaj crtanja i slikanja za djecu

Na tečaju crtanja i slikanja za djecu školske i predškolske dobi učit ćemo osnove slikanja i crtanja, proći ćemo većinu crtačkih i slikarskih tehnika, od crtanja olovkomugljenomkredamabojicama, pa do slikanja akvarelomtemperama i kolaž tehnikom. Vrlo kreativan i zabavan tečaj za razvitak kreativnih umjetničkih vještina i kreativnog razmišljanja kod djece.

 

Teme koje obrađujemo na tečaju crtanja i slikanja za djecu:

CRTANJE I SLIKANJE PO PROMATRANJU
CRTANJE I SLIKANJE SLOBODNIH TEMA
MRTVA PRIRODA
PORTRET I LJUDSKA FIGURA
PEJZAŽ

Tehnike koje koristimo na tečaju crtanja i slikanja za djecu:

OLOVKA
SUHI I ULJANI PASTEL
KREDE
AKVAREL
TEMPERE
KOLAŽ
UGLJEN

Cijene tečaja za DJECU / 4 dolaska:

Facebook