Napredni tečaj crtanja i slikanja za odrasle Robert Sedlar

Napredni tečaj crtanja i slikanja za odrasle i mlade

Napredni tečaj crtanja i slikanja predviđen je za iskusne polaznike ili ambiciozne početnike koji su savladali osnove crtanja te bi se željeli okušati na ozbiljnijim, studijskim crtačkim i slikarskim zadacima ili pak naslikati seriju autorskih radova. Cilj grupe je pružiti polaznicima mogućnost ozbiljnijeg rada kroz studijske crtačke i slikarske zadatke po promatranju u živo (prostorne kompozicije te gipsani i živi modeli), sa kojim se maksimalno približavamo akademskom izvođenju edukacije. Koncept tečaja je po uzoru na našu najnapredniju edukaciju Art Master Class. Osim po sadržaju, tečaj se bitno razlikuje od uobičajenih hobby grupa i po broju nastavnih sati - 3 do 6 sati tjedno, čime omogućujemo rad u ozbiljinijm tehnikama i na većim formatima (npr. ulje na platnu). Materijale za rad svaki polaznik nosi svoje (po izboru, i u dogovoru sa edukatorom).

Tečaj je podijeljen u dvije grupe sa različitim konceptom rada. Polaznik sam bira želi li pohađati jednu ili obje grupe:

1) ŠTAFELAJSKA grupa
- Crtanje i slikanje PREMA DIREKTNOM PROMATRANJU u tehnici po vlastitom odabiru. Ova grupa podrazumijeva kalsično crtanje i slikanje prema uživo složenim prostornim kompozicijama te gipsanim i živim modelima. Svi polaznici rade isti zadatak, no tehniku i format biraju sami prema vlastitom interesu. Za pohađanje ove grupe nije potrebna visoka razina predznanja, a zbog slobodnog izbora tehnike i formata zadatke mogu pratiti i čisti početnici i polaznici sa većim iskustvom. Zadaci uključuju: mrtve prirode, prostorne kompozicije, gipsane glave, akt / portret / figuru (po živom modelu).

2) STUDIJSKA grupa
- Crtanje i slikanje PREMA PREDLOŠCIMA i IMAGINACIJI (istraživanje tehnika po vlastitom izboru). Uz stručno vodstvo i podršku edukatora, polaznici u ovoj grupi izvode osobne crtačke i slikarske projekte. Teme, tehnike i formate slika polaznici također biraju sami u dogovoru sa edukatorima. Kroz kreaciju i selekciju vlastitih skica, fotografija i koncepata za slike polaznici rade na razvijanju osobnog stila ili istražuju pojedinu temu. Ova grupa predviđena je za polaznike sa određenom razinom crtačkog ili slikarskog predznanja ili početnike koji su savladali osnove crtanja.
Tehnike: olovka, ugljen, drvena bojica, tuš, suha pastela, akvarel, kolaž, tempera, akrilik, ulje na platnu.

Ukoliko ste pronašli svoj interes u ovom konceptu i ukoliko ste zainteresirani pohađati naše napredne grupe, slobodno nam se javite.

Teme koje obrađujemo na tečaju crtanja i slikanja za odrasle:

CRTANJE I SLIKANJE PO PROMATRANJU U ŽIVO
CRTANJE I SLIKANJE PREMA PREDLOŠKU I IMAGINACIJI

Tehnike koje koristimo na tečaju crtanja i slikanja za odrasle:

OLOVKA
UGLJEN
DRVENE BOJICE
SUHI PASTEL
ULJNI PASTEL
TUŠ
AKVAREL
TEMPERA
AKRIL
KOLAŽ
ULJE NA PLATNU

Cijene edukacije za 1 MJESEC:

Facebook