Izložba polaznika Atelier Sellier

Izložba polaznika

Dva puta godišnje Škola crtanja i slikanja Atelier Sellier organizira završnu izložbu svojih polaznika (djeca, odrasli i umirovljenici), a izložba se održava na jednoj od lokacija ŠKole crtanja i slikanja Atelier Sellier. Izložba traje jedan dan, no još se po potrebi može razgledati nekoliko dana iza toga. Na izložbi mogu sudjelovati svi zainteresirani polaznici Škole crtanja i slikanja Atelier Sellier sa odabranim radom koji je nastao na tečaju crtanja i slikanja.
Nakon izložbe svaki sudionik dobiva diplomu Škole crtanja i slikanje Atelier Sellier za sudjelovanje na izložbi.

Održavanje završnih izložbi:

Facebook